Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "ARCONBUD" świadczy usługi projektowe kompleksowo we wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowej i sprawnej realizacji inwestycji a w szczególności:
  • projekty budowlane, ekspertyzy, opinie techniczne, inwentaryzacje oraz kosztorysy w zakresie budownictwa przemysłowego, ogólnego, mieszkaniowego i specjalistycznego
  • projekty technologiczne obiektów budownictwa ogólnego, farbiarni, wykańczalni, przędzalni, tkalni, zaplecza warsztatowo-magazynowego, pralni oraz obiektów gastronomicznych i służby zdrowia
  • projekty instalacyjne: wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan., c.o., gazowe, p.poż., odemglania itp.
  • projekty elektryczne stacji transformatorowo-rozdzielczych, oświetlenia ogólnego, siły, odgromowe, sterowania i sygnalizacji oraz instalacji teletechnicznych
  • projekty drogowe, zieleni i ukształtowania terenu
  • opracowania ekonomiczne, analizy, wnioski i ZZK
Ponadto prowadzi realizację robót budowlano-montażowych, wykonuje konstrukcje stalowe oraz elementy ślusarki budowlanej.